Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Glejbjerg Børne- og Skolecenter

#endelafVejenKommune

Billedet på sidehoved

Forsikring

 

I skolen såvel som andre steder lever vi med en vis risiko. Der er ikke særlige regler for skolen, almindelig dansk ret gælder også her.

 

I de fleste tilfælde vil eleven være dækket ind mod de økonomiske følger af sine handlinger (ansvar) og for sine tab (tyveri, hærværk m.v.) gennem familieforsikring (husstandsforsikring), som man heldigvis har i langt de fleste hjem.

For skader, som eleven kan komme ud for i skolen - tandskader, brilleskader og ulykker, der nedsætter arbejdsevnen - må det anbefales, at forældrene sørger for at have en ulykkesforsikring, eventuelt i form af en familieulykkesforkring

 

Kommunens har ikke en kollektiv ulykkesforsikring for skoleelever.