Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Glejbjerg Børne- og Skolecenter

#endelafVejenKommune

Billedet på sidehoved

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder psykologisk rådgivning til børn og unge op til 18 år, deres forældre, pædagoger og lærere.

PPR's opgaver kan dels bestå i vejledning og rådgivning til de voksne omkring barnet, dels en psykologisk undersøgelse af barnet og dels samtaler med barnet.

Henvendelser til PPR kan fx dreje sig om behov for råd og vejledning om opdragelse, børns trivsel og indlæring eller behov for undersøgelse af barnets styrker og udfordringer.

Der er tilknyttet psykolog til alle skoler og daginstitutioner i Vejen Kommune.
Der afholdes åben anonym rådgivning på alle skoler og daginstitutioner i kommunen, hvilket annonceres i institutionen.

Vi giver endvidere vejledning ved indskoling.

 

Vi arbejder på skolerne, i dagsinstitutionerne og hjemmene.

 

Forældre og børn kan henvende sig direkte til rådgivningen.

 

Den første samtale kan være anonym.

 

Følgende psykolog er tilknyttet Glejbjerg Børne- og Skolecenter

Vibeke Madsen