Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Glejbjerg Børne- og Skolecenter

#endelafVejenKommune

Billedet på sidehoved
Kære forældre
Jeres barn har nu fået plads i Glejbjerg Børne- og Skolecenters SFO. Vi byder jer velkommen og håber på et godt samarbejde.
 
Denne folder giver en kortfattet orientering om SFO’en, traditioner og emner, der kan være af umiddelbar interesse for jer.
Hvis I har noget på hjertet stort eller småt er I altid velkommen til at kontakte en af os.
 
SFO’ens adresse:
 
Glejbjerg Børne- og Skolecenters SFO
Bøgelund 6, 6752 Glejbjerg.
Mobil: 2184 92 32
 
Personalet i SFO’en er.
 
Souschef: Gunhild Kristensen
Pædagogmedhjælper:
Dorthe Bach Olesen
Pædagoger:
Anja Holst kontaktpædagog for 2. klasse
Anni Matthesen for 1. klasse
Majbritt Nielsen kontaktpædagog for 0 og 3. klasse
Heidi Bank Lorentsen - skole/SFO
 

 

  
Åbne og lukketider:
Mandag – Torsdag:    Kl. 6.15-8.15 samt kl. 14.15-17.00
Fredag:                      Kl. 6.15-8.15 samt kl. 14.15-16.00
 
SFO’en har ferielukket 4 uger i juli samt mellem jul og nytår.
Juli måned er betalings fri.
 
På skole fridage er SFO’en åben hele dagen. Børn med
eftermiddagsmodul må komme i SFO’en fra kl. 8.15.
 
 
 
Spisetider i SFO:
Morgen: De børn der møder i SFO’en mellem 6.30 og 7.30 tilbydes morgenmad.
 
Eftermiddagsmad: Alle børn kan spise eftermiddagsmad i SFO’en fra kl. 14.15.
 
Afhentning:
Når I henter jeres barn i SFO’en skal i huske, at sige farvel til Dronningen og barnet skal huske at flytte sin brik på plads. Husk at give besked, hvis barnet bliver hentet af andre end det plejer.
 
 
Nyttige oplysninger:
Husk indesko især om vinteren. Det er praktisk at have skiftetøj, regntøj samt udetøj efter vejret liggende i garderoben.
 
Garderoben skal tømmes hver fredag pga. rengøring.
 
Legetøj må medbringes på eget ansvar.
 
SFO’en har ikke en forsikring der dækker bortkommet / beskadiget tøj og ting.
 
Vejen kommune har ingen ulykkesforsikring der dækker børnene. Det tilrådes at forældrene selv tegner en.
 
Udmeldelse sker med en måneds varsel til den 1. i en måned.
 
Husk at give besked, hvis jeres barn ikke kommer i SFO. Send gerne en SMS - Vi besvarer denne når den er læst.
 
Vi sender alle informationer ud på skoleintra:
 
 
Traditioner:
Fastelavns fest: SFO afholder hvert år en fastelavnsfest. Denne fest er uden forældredeltagelse.
 
Sommer/ efterårsfest: Vi afholder et arrangement for SFO børn og forældre.
 
Karneval: I maj deltager SFO’en i byens store karneval.
 
Disco fest: Hvert år i juni måned afholdes der disco fest for SFO børn en fredag aften. Denne aften er uden forældre deltagelse.
 
Julefrokost: I december afholdes der julefrokost for SFO børn.
 
Med venlig hilsen
Personalet